Enneagram Coaching

In mijn consulten gebruik ik het enneagram op twee verschillende manieren

  1. In de eerste plaats gebruik ik het als hulpmiddel om te kijken in welke fase van het veranderingsproces u zich bevindt én het meten van de  vooruitgang bij de door u gewenste verandering.
  2. De tweede manier waarop ik het enneagram gebruik is het psychologische model met zijn karaktertyperingen. Op die manier is het een hulpmiddel om te ontdekken wat de kwaliteiten, onbewuste overtuigingen, drijfveren, en ondeugden kunnen zijn.

Toelichting bij 1: Enneagram als proces model:

image

Veel mensen willen graag met meer plezier beter functioneren maar zijn helaas niet in staat om zelf het gewenste doel te bereiken. Via het ervaren van onvrede (stap 1) gaan ze wel naar het bedenken van mogelijke oplossingen ( stap 2) en het zoeken van informatie van buitenaf (stap 3). Dan komen ze bij de emoties en de twijfels (stap 4) en gaan weer terug naar een situatie van onvrede (stap 1) in plaats van een verandering door te zetten (stap 5). Jammer. U krijgt hulp om over de “kloof” tussen stap 4 en stap 5 te komen; van emoties en twijfels naar daadwerkelijk veranderen en acties ondernemen in plaats van terug naar onvrede. Daarbij houden we de blik gericht op het gestelde doel in plaats van op belemmeringen en het verleden. We verwerken eventuele reacties van anderen (stappen 6 en 7) en gaan door tot we het einddoel helemaal en naar tevredenheid hebben bereikt (stap 8). Tenslotte kunt u genieten van het resultaat (stap 9).

Toelichting bij 2: Enneagram als psychologisch model:

image

Het enneagram is een model om snel bij essentiële thema’s te komen. In de karaktertypologie van het enneagram staan de negen punten voor de negen typen. Elk type vertegenwoordigt een persoonlijkheidsstructuur. Elk type staat in verbinding met zijn buren en met twee andere types. De wijze waarop u gebruik maakt van de types en uw onderliggende types maakt u tot uw unieke persoonlijkheid. Ongeveer 80% van de mensen is gedurende het leven minstens één ander enneatype gaan “spelen”. Uw kracht schuilt echter in het oorspronkelijke type. Tijdens mijn consulten zorgen we dat de bovenliggende type(n) weer plaats maken voor het originele type. Bovendien heeft u met het originele type twee buren en twee rechte verbindingslijnen naar andere typen. Deze vier typen hebben ook invloed op u. Daarom zorgen we dat van uw oorspronkelijke type en van de vier andere typen de positieve eigenschappen worden versterkt en de minder gewenste eigenschappen worden afzwakt. U ervaart daardoor meer innerlijke kracht en u kunt daardoor ook beter en met meer plezier functioneren, zowel thuis als op het werk.