Vragenlijsten

Ik maak gebruik van vragenlijsten om de klachten bij het begin en aan het einde van het coachingstraject te meten. Deze zijn niet bedoeld om een diagnose te stellen, maar om de klachten en de veranderingen daarin gedurende het traject, zo goed mogelijk te beschrijven. Bij voorkeur gebruik ik klachtenlijsten die algemeen bekend zijn.

Vragenlijsten voor volwassenen om in ingevuld mee te nemen:

  • Algemene vragenlijst
  • Klachtenvragenlijst (4DKL, 4 Dimensionale Klachten Lijst)

Extra vragenlijsten indien van toepassing (na overleg):

  • Burnout vragenlijst van Dr Beverly Potter, vertaald door Carien Karsten.
  • Hyperventilatie Nijmeegse vragenlijst, deze wordt bij stress of vermoeidheidsklachten ook ingevuld.
  • Vermoeidheidsklachten (Fibromyalgie Impact Questionaire van Burckhardt, Vertaling academisch ziekenuis Maastricht)
  • Migraine ( MIDAS van Lipton)
  • Vragenlijst Hoog Sensiteve Personen, E. Aron
  • Vragenlijst Hoog Sensiteve Kinderen, E. Aron
  • Vragenlijsten voor kinderen (door de ouders in te vullen) om mee te nemen