De praktijk is opgeheven. Dank voor uw vertrouwen

De praktijk is opgeheven.

Ik wens u veel inspiratie en
dank u voor uw vertrouwen.

Al het goede toegewenst, Henny